.მაკა ნაჭყებია''დავების განმხილველი ცენტრი'' გენერალური დირექტორი
უპირატესობები