გიორგი თითბერიძესაცხოვრებელი ადგილი:  საქართველო,   ქ.თბილისი

მოქალაქეობა:                 საქართველო

ელექტრონული ფოსტა:                         gtitberidze@gmail.com

განათლება, ხარისხი, წოდება: უმაღლესი,სამართალმცოდნე,იურისტი

პროფესიული სპეციალიზაცია                სამოქალაქო სამართალი

პროფესიული გამოცდილება:

1978 – 1985 - საქართველოს სახელმწიფო არბიტრაჟის სახელმწიფო არბიტრი;

1991 – 1999 - თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე;

1999 წლიდან დღემდე - დამოუკიდებელი ადვოკატი;

2009 წლიდან დღემდე - მუდმივმოქმედი არბიტრაჟის, „დავების განმხილველი ცენტრის“ არბიტრი;

2014 წლიდან დღემდე - დიდი ბრიტანეთის არბიტრთა სამეფო ინსტიტუტის (CIArb)-ის წევრი (MCIArb);

 

2015 წლიდან დღემდე - მუდმივმოქმედი არბიტრაჟის, საქართველოს საერთაშორისო საარბიტრაჟო ცენტრის (GIAC)-ის არბიტრი

 

სამუშაო ენები - ქართული, რუსული, ინგლისური

 

საარბიტრაჟო საქმეში უშუალო მონაწილეობა

მოსარჩელე მხარის წარმომადგენლი მათ შორის საერთაშორისო დავაზე

 

ცოდნა სამართლებრივი სისტემის -

 ქართული, რუსული, ბრიტანული

 

არბიტრთა ასოციაციის წევრი:

საქართველოს არბიტრთა ასოციაციის წევრი GAA

დიდი ბრიტანეთის არბიტრთა სამეფო ინსტიტუტის (CIArb)-ის წევრი (MCIArb)

 

 
უპირატესობები