ნინო ლიპარტიასახელი                                                          ნინო                     

გვარი                                                             ლიპარტია

დაბადების თარიღი                                       07/12/1985

საცხოვრებელი ადგილი                                 თბილისი,                               

                                                                            

მოქალაქეობა                                                 საქართველო

ელ-ფოსტა                                                      nino.lipartia@gmail.com

განათლება, ხარისხი, წოდება            

 • 2012 - დღემდე - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის დოქტორანტი;
 •   2010-2012 - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის   სახელმწიფო   უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის მაგისტრის ხარისხი     (წარჩინებით);
 •   2005-2009 - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის   სახელმწიფო   უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის ბაკალავრის ხარისხი;                                                                                                                                                 

პროფესიული კვალიფიკაცია         :         სამართალმცოდნე

 

პროფესიული გამოცდილება         :

 • 2011-დღემდე  -იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი, სადაზღვევო კომპანია არდი;
 • 2018 -დღემდე -  საქართველოს ადვოკატების დამოუკიდებელი პროფესიისათვის - აღმასრულებელი დირექტორი;
 • 2016 -  დღემდე დამფუძნებელი და თავმჯდომარე, „იურიდიული პროფესიის განვითარების ცენტრი“;
 • 2013 - დღემდე - ტრენერი,   საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია; 
 • 02/2013 - დღემდე - იურისტი -  ააიპ „თბილისის მედიათეკების გაერთიანება“;
 • 08/01-2012 - იურისტი  –  ააიპ “თბილისის კულტურული ღონისძიების ცენტრი”;
 • 11/2011- 08/2012- ლექტორი - შინაგან საქმეთა სამინიტროს პოლიციის აკადემია;
 • 02/2010 - 05/2012 - ადვოკატი “დავით ერისთავის იურიდიული ჯგუფი”;             
 • 11/2009 - 01/2010 - ადვოკატის თანაშემწე  - “დავით ერისთავის იურიდიული ჯგუფი” ;
 • 09/12 - 2009 - იურისტ-კონსულტანტი –  შპს “ინფო-ჯორჯია”  საინფორმაციო სამსახური 09;
 • 01/06 - 2009 - სტაჟიორი თბილისის სააპელაციო    სასამართლო;
 • 11/2008 - 09/2009 - ადვოკატის და კონსულტანტის თანაშემწე“საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცის” იურიდიული დახმარების ცენტრი;
 • 06/12-2008 - ადვოკატის თანაშემწე “ადამიანის  უფლებათა ცენტრი” ;                    
 • 09/2008 - პრაქტიკანტი საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ადამიანური რესურსების დეპარტამენტი;
 • 03/05-2008 - ცხელი ხაზის ოპერატორი საარჩევო სისტემაში არსებული პრობლემების შესახე “სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება”;
 • 06/12-2006 - სტაჟიორი საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის მარკეტინგისა და საერთაშორისო ტურიზმის განყოფილება.

 

აკადემიური საქმიანობა:

 

 • 2013 - დღემდე - მოწვეული ლექტორი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი - ვალდებულებითი სამართალი; სახელშეკრულებო სამართალი; სამოქალაქო საპროცესო სამართალი;
 • 2017- დღემდე - შავის ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი - მოწვეული ლექტორი - ხელშეკრულების შედგენის ტექნიკა კერძო სამართალში;
 • 2015 - დღემდე- მოწვეული ლექტორი აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი; დაზღვევის სამართალი;
 • 2013 - დღემდე - მოწვეული ლექტორი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის სკოლა-ვალდებულებითი სამართალი; სახელშეკრულებო სამართალი; დაზღვევის და საბანკო სამართალი; სანივთო სამართალი; საარბიტაჟო სამართალი;
 • 2015 - დღემდე - მოწვეული ლექტორი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესისა და ეკონომიკის ფაკულტეტი - ბიზნეს სამართალი;
 • 2013 - 2014 – მოწვეული ლექტორი კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სამართლის სკოლა;
 • 2017 - დღემდე - იუსტიციის უმაღლესი სკოლა - მოწვეული ტრენერი - სანივთო სამართალი;
 • 2013 - დღემდე - ტრენერი,   საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია; 

 

    ენა       -  ქართული, ინგლისური

 

არბიტრთა ასოციაციის წევრი (ქვეყანა):
უპირატესობები