.ია ლეგაშვილი''დავების განმხილველი ცენტრი'' სასამართლოს თავმჯდომარე
უპირატესობები