პაატა კოპალეიშვილისაცხოვრებელი ადგილი, ---    ბათუმი  

მოქალაქეობა:   საქართველოს

ელექტრონული მეილი:   P.kopaleishvili@arbitration.com.ge;    p.kopaleishvili@gmail.com 

 

განათლება, ხარისხი, წოდება:   სამართლის   და   ფინანსების   დიპლომირებული   

                                                             სპეციალისტი

 

პროფესიული  სპეციალიზაცია:    საერთაშორისო კერძო, საერთაშორისო    საზღვაო;  

                                                              ვალდებულებითი,  სანივთო, სადაზღვევო,   სამეწარმეო     

                                                              სამართალი

პროფესიული გამოცდილება:  

2010 – დღემდე.   აჭარის  არ    სავაჭრო–სამრეწველო პალატასთან  არსებული საერთაშორისო არბიტრაჟი.  თანადირექტორი;   

2010   დღემდე.    საზღვაო იურიდიული ოფისი Marine  Legal Adviser   პარტნიორიდირექტორი;           

2002-2011 წ.სამოქალაქო დავათა ბათუმის მუდმივმოქმედი  არბიტრაჟი. თანადირექტორი;

 

სამუშაო ენა:        ქართული    და   რუსული; 

 

გამოცდილება როგორც არბიტრი

თავჯდომარე, თანაარბიტრი, ერთპიროვნული არბიტრი

 

უშვალო მონაწილეობა საარბიტრაჟო საქმეში

წარმომადგენელი, მოპასუხე

 

ცოდნა  სამართლებრივი სისიტემის (რომელი ყვეყნის):  

 საქართველო,   უკრაინი. 

 

არბიტრთა ასოციაციის წევრი.

საქართველო,  არბიტრთა ასოციაცია GAA

 

 

 

 

 
უპირატესობები