დავითი ნახუცრიშვილისაცხოვრებელი ადგილი, -ქ. თბილისი

მოქალაქეობა- საქართველო

 

 განათლება, ხარისხი, წოდება   --  უმაღლესი, იურისტი

 

პროფესიული სპეციალიზაცია-  სამართალმცოდნე

 

პროფესიული გამოცდილება

2006-2008 წ ქ. ქარელის სამმართველოს  უფროსი ინსპექტორ-გამომძიებელი

 

სამუშაო ენა

ქართული

 

გამოცდილება როგორც არბიტრი

 -ერთპიროვნული არბიტრი

 

ცოდნა  სამართლებრივი სისიტემის

საქართველოს

 

არბიტრთა ასოციაციის წევრი

საქართველოს არბიტრთა ასოციაციის წევრი GAA

 

 

 

 

 
უპირატესობები