ნოდარი პაპუკაშვილისაცხოვრებელი ადგილი, -საქართველო, ქ. თბილისი
მოქალაქეობა-საქართველო
ელექტრონული მეილი-
 

 n.papukashvili@openuni.edu.ge

განათლება, ხარისხი, წოდება


1993 - 1998  თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი წარჩინებით (სპეციალობა: სამართალმცოდნეობა);
1998 - 2001  თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტი (სპეციალობა: აღრიცხვა, კონტროლი, აუდიტი);
1999 - 2002  თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის სამართლის თეორიისა და კონსტიტუციური სამართლის კათედრის ასპირანტურა;
2005 - იურიდიულ მეცნიერებათა კანდიდატის სამეცნიერო ხარისხი, რომელიც უთანაბრდება სამართლის დოქტორის (PჰD) აკადემიურ ხარისხს;
თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტის სრული პროფესორი; სალექციო კურსი - „საქართველოს კონსტიტუციური სამართალი“; „ადამიანის ძირითადი უფლებები“; თავისუფლებები“; „მუნიციპალური სამართალი“; „საკონსტიტუციო სამართალწარმოება“.

პროფესიული გამოცდილება
2012 – დღემდე – თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტის რექტორი, წარმომადგენლობითი და აკადემიური საბჭოს - სენატის თავმჯდომარე;

2010  – დღემდე - შპს “ბიზნეს ქეარ კორპორეიშენ”-ის მმართველი პარტნიორი და გენერალური დირექტორი (კომპანია, ახორციელებს გადახდისუუნარობის საქმეთა წარმოებას (კომპანიათა გაკოტრებებსა და რეაბილიტაციებს), ასევე, კომპანიათა აქტივების მართვას);
 
2012 - საქართველოს საერთაშორისო ურთიერთობათა სასწავლო უნივერსიტეტის რექტორი;
2011- საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს სსიპ “განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი”-ს დირექტორის მრჩეველი.

2010 – შპს “ბეგი კომპანი”-ს გენერალური დირექტორი;

2010 -2011 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის კანცლერის მრჩეველი;
-
2010 – 2011  - საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს სსიპ “საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის განვითარების ეროვნული სააგენტოს” იურისტი;

2008 - 2010 თებერვალი - ს/ს “პრივატბანკი”-ს იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი;

2007 - საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს იურიდიული დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე;

2006 - საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მონიტორინგის სამმართველოს უფროსი;

2005 - საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიწათსარგებლობისა და რეგიონებთან ურთიერთობის სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი; სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - დეპარტამენტ „საქთევზის“ იურისტი;

2004 - საადვოკატო ბიუროს `ალაფიშვილი, ყავლაშვილი და ჩხაიძე - საქართველოს ადვოკატთა ჯგუფი~ ადვოკატი;

2001 - 2003 საპარლამენტო ფრაქციის აპარატის უფროსი;
 
1998 - 2001 საქართველოს პარლამენტის აპარატის სპეციალისტი, წამყვანი სპეციალისტი;

1996 - 1997 თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტთა და ასპირანტთა კავშირის გენერალური მდივანი;

1995 - 1997 თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტთა და ასპირანტთა კავშირის თავმჯდომარე.

 


სამუშაო ენა -ქართული, რუსული

გამოცდილება როგორც არბიტრი-
თანაარბიტრი, ერთპიროვნული არბიტრი

ცოდნა  სამართლებრივი სისიტემის
საქართველო

არბიტრთა ასოციაციის წევრი -საქართველოს არბიტრთა ასოციაცია GAA

 

 

 
უპირატესობები