ეთერი ტალახაძე საცხოვრებელი ადგილი, -  საქართველო, ქ, ზესტაფონი. 

მოქალაქეობა- საქართველო 

ელექტრონული მეილი -    eter.talakhadze@yahoo.com 

განათლება, ხარისხი, წოდება-- უმაღლესი განათლება; 

პროფესიული სპეციალიზაცია-- იურისტი; 

პროფესიული გამოცდილება- ადვოკატად მუშაობის 31 წლის გამოცდილება. 

სამუშაო ენა-ქართული 

გამოცდილება როგორც არბიტრი  

თანაარბიტრი, ერთპიროვნული არბიტრი. 

ცოდნა  სამართლებრივი სისტემის 

 საქართველოს სამართლებრივი სისტემა 

არბიტრთა ასოციაციის წევრი 

 საქართველოს არბიტრთა ასოციაციის წევრი. GAA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
უპირატესობები