გიორგი ბათლიძესაცხოვრებელი ადგილი: საქართველო  თბილისი                                                                           

მოქალაქეობა: საქართველო      

ელ-ფოსტა: gbatlidze@blc.ge

 

სპეციალიზაცია:

 

საკორპორაციო სამართალი, სამოქალაქო სამართალი, საბანკო და ფინანსური სამართალი, სამშენებლო-საინჟინრო სამართალი (FIDIC კონტრაქტები), გადახდისუუნარობის სამართალი

 

განათლება, ხარისხი, წოდება:

 

გეორგ-აუგუსტის უნივერსიტეტი გეტინგენი (გერმანია), სპეციალობა: საკორპორაციო და ბიზნეს სამართალი (მაგისტრატურა/LLM)

 

გეორგ-აუგუსტის უნივერსიტეტი გეტინგენი (გერმანია), სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტი, სპეციალობა: კერძო სამართალი

 

ი. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსტიტეტი, საერთაშორისო სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი, სპეციალობა: საერთაშორისო სამართალი

 

პროფესიული გამოცდილება:

  
2012 წლიდან იურიდიული ფირმა „ბი-ელ-სი“-ს პარტნიორი, სპეციალიზაცია: საერთაშორისო ბიზნეს ტრანსაქციები, საკორპორაციო სამართალი, საინვესტიციო და საფინანსო სამართალი, ენერგეტიკა (განახლებადი ენერგიის პროექტები), სამშენებლო-საინჟინრო სამართალი (FIDIC კონტრაქტები)


2009–2012 იურიდიული ფირმა „ბი-ელ-სი“-ს უფროსი, სპეციალიზაცია: საერთაშორისო ბიზნეს ტრანსაქციები, საკორპორაციო სამართალი, საინვესტიციო და საფინანსო სამართალი, ენერგეტიკა (განახლებადი ენერგიის პროექტები), სამშენებლო-საინჟინრო სამართალი (FIDIC კონტრაქტები)

2008–2009 იურიდიული ფირმა „ბი-ელ-სი“-ს იურისტი, სპეციალიზაცია: საკორპორაციო სამართალი, სამოქალაქო სამართალი, უძრავი ქონების სამართალი

2005–2006 ადვოკატის თანაშემწე, იურიდიული ფირმა „მაინეკე და პარტნიორები“ (გერმანია)

საზოგადოებრივი აქტივობები, წევრობა:

2018 წლიდან არბიტრაჟის კომისიის წევრი ICC Paris

2016 წლიდან საქართველოს არბიტრთა ასოციაციის წევრი ,GAA
2013 წლიდან გერმანიის ბიზნეს ასოციაციის გამგეობის წევრი
2011 წლიდან საქართველოს პატენტრწმუნებული
2010 წლიდან „თბილისის გერმანული საერთაშორისო სკოლის დაფუძნებისა და  მხარდაჭერის კავშირის“ დამფუძნებელი და გამგეობის წევრი
2008 წლიდან ადვოკატთა ასოციაციის წევრი

2002-2004წწ გეტინგენის უნივერსიტეტის სტუდენტური თვითმმართველობის წევრი


ენები:

 

ქართული - მშობლიური, გერმანული  - ძალიან კარგად, ინგლისური - ძალიან კარგად, რუსული - ძალიან კარგად, ფრანგული - საშუალოდ
                                         
სამართლებრივი სისტემის ცოდნა:

 

საქართველო, გერმანია. 

 

 

 
უპირატესობები