ვახტანგი ხმალაძესახელი: ვახტანგ


გვარი:   ხმალაძე


დაბადების თარიღი: 21.01.1947


საცხოვრებელი ადგილი,  ქ. თბილისი


მოქალაქეობა:   საქართველოს მოქალაქე
ელ-ფოსტა: vkhmal@gmail.com


განათლება, ხარისხი, წოდება:   

უმაღლესი, დოქტორი, უფროსი მეცნ. თანამშრომელი
პროფესიული კვალიფიკაცია: ფიზიკოსი, თეორიული ფიზიკა

პროფესიული გამოცდილება:
2000-დღემდე  შპს „თბილისის საარბიტრაჟო პალატის“ პარტნიორი; არბიტრი; კოლეგიის თავმჯდომარე (2010-ოქტ.2012)
2005-2015 ლექციათა კურსები უნივერსიტეტებში, საქართველოს იუსტიციის სასწ. ცენტრში, საქ. პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაციაში, საქ. ფასიანი ქაღალდების ინდუსტრიის ასოციაციაში: კონსტიტუციური სამართალი, საკანონმდებლო ტექნიკა, საგადასახადო სამართალი
1973-1992 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაღალი ენერგიების ფიზიკის ინსტიტუტის უფროსი მეცნ. თანამშრომელი; ლექციათა კურსები თსუ-ში: ველის კვანტური თეორია, ზოგადი ფიზიკა
2011-2012 ა(ა)იპ „საქართველოს განვითარების კვლევითი ინსტიტუტის“ საბჭოს წევრი, სამართლის დეპარტამენტის დირექტორი
2012-2016, 1999-2004, 1992-1995   საქართველოს პარლამენტის წევრი, იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე, წევრი, ფრაქციის თავმჯდომარე
2002-2004 ევროკავშირისა და საქართველოს საპარლამენტო თანამშრომლობის კომიტეტის თანათავმჯდომარე
2004-2006 საქართველოს პარლამენტის საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტის ექსპერტთა საბჭოს წევრი
1996-1997 საქართველოს პარლამენტის ექსპერტი-კონსულტანტი (იურიდიულ საკითხთა კომიტეტი)
2016-2017, 2013-2016, 1993-1995  სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის წევრი, სამუშაო ჯგუფის ხელმძღვანელი, თავმჯდომარის მოადგილე
1992 საქართველოს სახელმწიფო საბჭოს წევრი
1991-1992 საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე, თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი
2010-2012 გაეროს განვითარების პროგრამა - საერთაშორისო კონსტიტუციონალისტი სასამართლო რეფორმის საკითხებში, საერთაშორისო ექსპერტი სამართლებრივ საკითხებში, საერთაშორისო კონსულტანტი კონსტიტუციური რეფორმის საკითხებში
1989-დღემდე   სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციის ხელმძღვანელი, წევრი
1996-1999, 2004-2005  სააქციო საზოგადოების გენ. დირექტორი, საწარმოს იურისტი
1989-2016 ავტორი და თანაავტორი მრავალი კანონპროექტისა: საქართველოს კონსტიტუციის, არჩევნების, პოლიტიკური პარტიების, სახელმწიფო ხელისუფლების, საკონსტიტუციო სასამართლოს, კონსტიტუციური სამართალწარმოების, ნორმატიული აქტების, განათლების შესახებ, საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტისა და სხვ.
1997-2010  ავტორი და თანაავტორი მონოგრაფიებისა: საქართველოს კონსტიტუციის ახალი რედაქციის განვრცობილი კონცეფცია; კონსტიტუციური სისტემები და კონსტიტუციური პროცესი საქართველოში (1995 – 2009 წ.წ.), მისი განვითარების პერსპექტივა; საქართველოს საგადასახადო კოდექსის კომენტარები; კონსტიტუციური სამართალი - სახელმძღვანელო; საქართველოს კონსტიტუციური სამართალი; როგორ იქმნება კანონი; და სხვ.

ენა:     ქართული, რუსული, ინგლისური (საშუალოდ) 

გამოცდილება, როგორც არბიტრი     
თავმჯდომარე და თანაარბიტრი

სამართლებრივი სისტემის ცოდნა(რომელი ქვეყნის): 
საქართველოს კანონმდებლობა; თითქმის ყველა ქვეყნის კონსტიტუციური სისტემა

არბიტრთა ასოციაციის წევრი (ქვეყანა):
GAA  საქართველოს არბიტრთა ასოციაცია
უპირატესობები