თინათინი პაპიაშვილიადმინისტრატორი, რეგისტრატორი
უპირატესობები