ლაშა არველაძე 

სახელი ლაშა
გვარი არველაძე
დაბადების თარიღი 08.05.1976
საცხოვრებელი ადგილი თბილისი
მოქალაქეობა                           საქართველო 
   
ელ-ფოსტა larveladze@amklex.com 
განათლება,ხარისხი,წოდება უმაღლესი, LLM  
პროფესიული კვალიფიკაცია     იურისტი

 

 

 

 

პროფესიული გამოცდილება:
2012 – დღემდე – AMK პარტნიორი
012-2015  სს ნავთობისა და გაზის კორპორაციის მრჩეველი იურიდიულ საკითხებში
2009-2011  იუსტიციის სამინისტრო, არბიტრაჟებსა და უცხო ქვეყნის სასამართლოში სახელმწიფო წარმომადგენლობის უზრუნველყოფის დეპარტამენტის უფროსი
1999-2002   საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო (საკონსულო სამართლებრივი დეპარტამენტი – 1 მდივანი)
2008 -2009  საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო, საერთაშორისო კერძო სამართლის დეპარტამენტის უფროსი
2007 -2008   დიდ ბრიტანეთში საქართველოს საელჩოს მდივანი

2005-2007   საგარეო საქმეთა სამინისტრო, საერთაშორისო სამართლებრივი
დეპარტამენტი,  სამმართველოს უფროსი
2002-2005   აშშ- ში, კანადასა და მექსიკაში საქართველოს საელჩოს მეორე მდივანი.

  
ენა:                 ქართული, ინგლისური, რუსული

პირდაპირ მონაწილეობა საარბიტრაჟო საქმეებში (მოსარჩელე, მოპასუხე, წარმომადგენელი):
• Itera Group LLC v. Georgia – ICSID
• Itera Group LLC v. Georgia – ICAC
• Karmer Marble Tourism and Industries v. Georgia - ICSID
• Eutelsat v. Georgia – ICC
• I. Gudavadze v. Georgia - UNCITRAL
• BOG v. Georgia, Sakgeoservis LLC - ICC
• I. Kardassopoulus and R. Fuch v. Georgia – ICSID
• I. Kardasopoulus and R. Fuch v. Georgia- annulment and revision procedures
• Polstar Maritima SA v Ministry of Energy of Georgia
• N. Guliev v. Georgia – ICC
• Izee v. Georgia –ICSID
• RZB (Rifaizen Bank) v. Georgia – ICC, settlement negotiations
• NCL v GIOC (GOGC) ad hoc arbitration in Israel
სამართლებრივი სისტემის ცოდნა;
 საქართველო, აშშ

 
უპირატესობები