ლევანი გაჩეჩილაძესაცხოვრებელი ადგილი,    ქ. თბილისი,

მოქალაქეობა        საქართველოს მოქალაქე

 

განათლება, ხარისხი, წოდება - -უმაღლესი

 

პროფესიული სპეციალიზაცია - სამართალმცოდნოება

 

პროფესიული გამოცდილება:

2004 - 2004 წ.წ. საქართველოს ეკონომიკის სამინისტრო. სასამართლოებთან ურთიერთობის განყოფილება - იურისტი

2005 - 2005 წ.წ. საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი „საქპატენტი“. სამართლის თეორიისა და პრაქტიკის დეპარტამენტი - იურისტი

2005 - 2006 წ.წ. ქ. თბილისის შ.ს. მთავარი სამმართველოს მთაწმინდა-კრწანისის შ.ს. მთავარი სამმართველო. საგამოძიებო სამსახური - გამომძიებელი

2006 - 2010 წ.წ. შპს „საქართველოს რკინიგზა“. სასამართლო და სააღსრულებო ორგანოებთან ურთიერთობის განყოფილება - იურისტ-კონსულტანტი

2009 წ. - დღემდე შპს ,,დავების განმხილველი ცენტრი“, DRC-ის სასამართლო - არბიტრი

2010 - 2012 წ.წ. შპს „საქართველოს რკინიგზა“. სატვირთო გადაზიდვების ფილიალი - იურისტ-კონსულტანტი

2016 წ. - დღემდე შპს „თბილისის სატრანსპორტო კომპანია“. იურიდიული სამსახური - მთავარი იურისტი

 

სამუშაო ენა - ქართული

 

გამოცდილება როგორც არბიტრი

თავჯდომარე, თანაარბიტრი, ერთპიროვნული არბიტრი

 

ცოდნა  სამართლებრივი სისიტემის

საქართველოს კანონმდებლობა

 

არბიტრთა ასოციაციის წევრი

საქართველოს არბიტრთა ასოციაცია

 

 

 
უპირატესობები