ბესიკ კობერიძესაცხოვრებელი ადგილი,   -   თბილისი,

 

მოქალაქეობა   -   საქართველო

 

ელექტრონული მეილი   -   bkoberidze@gwp.ge

 

განათლება, ხარისხი, წოდება   -   უმაღლესი განათლება

 

პროფესიული სპეციალიზაცია   -   სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართალი

 

პროფესიული გამოცდილება -

 2016წ.-დან შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ იურიდიული დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე

2009-2015წწ. შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი;

 2006-2008წწ. იურიდიული ფირმა „კობერიძე, ჯოგლიძე, ქაჯაიას“ პარტნიორი, დირექტორი;

2000-2005წწ. უზენაესი სასამართლოს მოსამართლე;

1999-2000წწ. სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლე;

1995-1999წწ.ვაჭრობისა და საგარეო ეკონომიკური ურთიერთობების სამინისტროს იურიდიული დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე;  უცხოური ინვესტიციების სააგენტოს უფროსი;

 

 

სამუშაო ენა   -   ქართული

 

გამოცდილება როგორც არბიტრი

თავმჯდომარე, თანაარბიტრი, ერთპიროვნული არბიტრი  

 

 

ცოდნა  სამართლებრივი სისტემის

-   საქართველო

 

არბიტრთა ასოციაციის წევრი

-   საქართველო. არბიტრთა ასოციაცია GAA

 

 DRC ''დავების განმხილველი ცენტრისა''  და  GIA '' საქართველოს სადაზღვეო კომპანიათა ასოციაციის '' 

კურსი ''სადაზღვეო დავების არბიტრაჟის წესით განხილვის სპეციფიკა''

 

 

 
უპირატესობები