ნანა კლარჯეიშვილისაცხოვრებელი ადგილი, ქ თბილისი

მოქალაქეობა - საქართველო

ელექტრონული მეილი - nana.klarjeishvili@Railway.ge

 

განათლება, ხარისხი, წოდება - უმაღლესი, ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

პროფესიული სპეციალიზაცია -  იურისტი (სამოქალაქო/ადმინისტრაციული სამართალი)

2018 წელი. DRC ''დავების განმხილველი ცენტრისა''  და  GIA '' საქართველოს სადაზღვეო კომპანიათა ასოციაციის '' 

კურსი ''სადაზღვეო დავების არბიტრაჟის წესით განხილვის სპეციფიკა''

 

პროფესიული გამოცდილება:

1993-1995 წწ. – სკბ ”ინდუსტრიაბანკი”, იურისტი

1995-1998 წწ - სს ”საქართველოს ბანკი”, იურისტი

1999წ. 15.05-20.07 - თბილისის საოლქო სასამართლო, ადმინისტრაციული პალატა, მოსამართლე

1999წ. 20.07-2005წ. 09.12 - საქართველოს უზენაესი სასამართლო, ადმინისტრაციულ და სხვა კატეგორიის საქმეთა პალატა, მოსამართლე

2006წ. 13.02 - დღემდე - სს ”საქართველოს რკინიგზა”, ინფრასტრუქტურის ფილიალის იურიდიული სამსახურის უფროსი

 

სამუშაო ენა - ქართული

 

გამოცდილება როგორც არბიტრი

თანაარბიტრი, ერთპიროვნული არბიტრი

 

ცოდნა  სამართლებრივი სისიტემის

საქართველო

 

არბიტრთა ასოციაციის წევრი

საქართველოს არბიტრთა ასოციაციის წევრი GAA

 
უპირატესობები