ია ლეგაშვილისაცხოვრებელი ადგილი, მისამართი- ქ. თბილისი,

 

მოქალაქეობა- საქართველოს მოქალაქე

 

ელექტრონული მეილი-iamze@drc-arbitration.ge

 

განათლება, ხარისხი, წოდება- უმაღლესი

 

პროფესიული სპეციალიზაცია- სამართალმცოდნოება

 

2018 წელი. DRC ''დავების განმხილველი ცენტრისა''  და  GIA '' საქართველოს სადაზღვეო კომპანიათა ასოციაციის '' 

კურსი ''სადაზღვეო დავების არბიტრაჟის წესით განხილვის სპეციფიკა''

 

პროფესიული გამოცდილება:  

 2008 წ- დღემდე შპს ,,დავების განმხილველი ცენტრი“, DRC-ის სასამართლოს თავმჯდომარე

2006-2008 წ.წ. იურიდიული კომპანია ,, ნოდია და პარტნიორები“, სპეციალისტი

2002-2006 წ.წ. საქარელოს უზენაესი სასამართლო, მოსამართლე

1999-2002  წ.წ. თბილისის საოლქო სასამართლო, მოსამართლე

1982-1999 წ.წ. საქარელოს უზენაესი სასამართლოს განზოგადოების განყოფილება- უფროსი კონსულტანტი

1989-1992 წ.წ. საქარელოს უზენაესი სასამართლოს ზედამხედველობის განყოფილება-უფროსი კონსულტანტი

1986-1988 წ.წ. საქართველოს უზენაესი სასამართლოს სტატისტიკისა და ინფორმატიკის განყოფილება- კონსულტანტი

1984-1986 წ.წ. საქართველოს უზენაესი სასამართლოს კანცელარია, ინსპექტორი

 

 

 

 

 

 

სამუშაო ენა- ქართული

 

გამოცდილება როგორც არბიტრი

-თავჯდომარე, თანაარბიტრი, ერთპიროვნული არბიტრი

 

 

ცოდნა  სამართლებრივი სისიტემის

-საქართველოს კანონმდებლობა

 

არბიტრთა ასოციაციის წევრი

-საქართველოს არბიტრთა ასოციაცია GAA

 
უპირატესობები