ოთარი მაჭარაშვილისაცხოვრებელი ადგილი;საქართველო.   ქ. თბილისი,

მოქალაქეობა:   საქართველო

ელექტრონული მეილი: otarimatchara@gmail.com

 

განათლება, ხარისხი, წოდება: იურისტი,მაგისტრი, სამართალმცოდნე

პროფესიული სპეციალიზაცია: სამოქალაქო, სამეწარმეო, საბანკო, საერთაშორისო კერძო სამართალი;

პროფესიული გამოცდილება:

2016 წ. შპს „ჯი პი ენ დატა“  (საგადახდო მომსახურების პროვაიდერი) – დირექტორი

2008 წ. – 2016 წ– ს.ს. “კაპიტალ ბანკი” – სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი, იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი;

2005–2008 • ს.ს. „საქართველოს სახალხო ბანკი“ – დირექტორატის აპარატი  მთავარი სპეციალისტი გენერალური დირექტორატის აპარატის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი;

2008 წ.საქველმოქმედო ფონდი  “სახალხო ფონდი”  გამგეობის წევრი;

2008 წ.შპს  “სახალხო ფოსტა” – იურიდიული სამსახურის უფროსი; 

2006წ.   ს.ს. სადაზღვევო კომპანია სახალხო დაზღვევა – სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი .

2006-2007 წწ შპს  “რეალ ესთეიტ დეველოპმენტი” – იურისტი;

2005.წ. – ს.ს. „ბაზისბანკი“ იურიდიული დეპარტამენტი – უფროსი იურისტი;

2001–2004 წწ: • ს.ს. ბანკი “რესპუბლიკა” – იურიდიული სამსახურის იურისტი, შიდა აუდიტის სამსახურის აუდიტორი;

2000–2001 წწ. : საქართველოს პარლამენტის იურიდიული დეპარტამენტის წამყვანი სპეციალისტი;

1998 წ. – ქვემო ქართლის სამხარეო ადმინიატრაცია – საქართველოს პრეზიდენტის რწმუნებულის მთავარი მრჩეველი იურიდიულ საკითხებში

1998 წ. –სახელმწიფო კანცელარიის სოციალური მართვისა და ინფორმაციის ცენტრის ქვემო ქართლის რეგიონალური სამსახურის უფროსი

 

სამუშაო ენა:  

ქართული, რუსული, გერმანული;

 

გამოცდილება როგორც არბიტრი

 თანაარბიტრი;

 ერთპიროვნული არბიტრი;

 

უშვალო მონაწილეობა საარბიტრაჟო საქმეში

მოსარჩელე, მხარის წარმომადგენელი:

 

ცოდნა  სამართლებრივი სისიტემის

საქართველო, რუსეთი, გერმანია, ავსტრია;

 

არბიტრთა ასოციაციის წევრი

საქართველოს არბიტრთა ასოციაციის წევრი GAA

 

2018 წელი. DRC ''დავების განმხილველი ცენტრისა''  და  GIA '' საქართველოს სადაზღვეო კომპანიათა ასოციაციის '' 

კურსი ''სადაზღვეო დავების არბიტრაჟის წესით განხილვის სპეციფიკა''

 

 

 
უპირატესობები