დავითი ნახუცრიშვილისაცხოვრებელი ადგილი, -ქ. თბილისი

მოქალაქეობა- საქართველო

 

 

ელექტრონული მეილი --Dato197503@mail.ru

 

განათლება, ხარისხი, წოდება   --  უმაღლესი, იურისტი

 

პროფესიული სპეციალიზაცია-  სამართალმცოდნე

 

პროფესიული გამოცდილება

2006-2008 წ ქ. ქარელის სამმართველოს  უფროსი ინსპექტორ-გამომძიებელი

 

სამუშაო ენა

ქართული

 

გამოცდილება როგორც არბიტრი

 -ერთპიროვნული არბიტრი

 

ცოდნა  სამართლებრივი სისიტემის

საქართველოს

 

არბიტრთა ასოციაციის წევრი

საქართველოს არბიტრთა ასოციაციის წევრი GAA

 

 

2018 წელი. DRC ''დავების განმხილველი ცენტრისა''  და  GIA '' საქართველოს სადაზღვეო კომპანიათა ასოციაციის '' 

კურსი ''სადაზღვეო დავების არბიტრაჟის წესით განხილვის სპეციფიკა''
უპირატესობები