თამუნა ნოდიასაცხოვრებელი ადგილი, - ქ. თბილისი,

 

მოქალაქეობა- საქართველოს მოქალაქე

 

ელექტრონული მეილი - tamar@nplaw.ge

 

განათლება, ხარისხი, წოდება - უმაღლესი

 

პროფესიული სპეციალიზაცია - სამართალმცოდნოება

 

პროფესიული გამოცდილება:  

2007წ -დღემდე იურიდიული კომპანია შპს ,, ნოდია, ურუმაშვილი და პარტნიორები“, უფროსი იურისტი

2001-2006  წ.წ. სს ბანკი ,,რესპუბლიკა,, - იურისტი

2000 -2001 წ.წ.  შპს ,,პ & ნ’’ - იურისტი

 

 

სამუშაო ენა- ქართული

 

გამოცდილება როგორც არბიტრი

-ერთპიროვნული არბიტრი

 

 

უშვალო მონაწილეობა საარბიტრაჟო საქმეში

-  მოსარჩელე მხარის წარმომადგენელი

 

ცოდნა  სამართლებრივი სისიტემის

- საქართველოს კანონმდებლობა

 

არბიტრთა ასოციაციის წევრი

-საქართველოს არბიტრთა ასოციაცია GAA

 

2018 წელი. DRC ''დავების განმხილველი ცენტრისა''  და  GIA '' საქართველოს სადაზღვეო კომპანიათა ასოციაციის '' 

კურსი ''სადაზღვეო დავების არბიტრაჟის წესით განხილვის სპეციფიკა''

 

 

 

 

 
უპირატესობები