სერგი ჯორბენაძესაცხოვრებელი ადგილი ---  თბილისი

მოქალაქეობა   ---  საქართველო

 

ელექტრონული მეილი                          sergi.jorbenadze@gmail.com

 

განათლება, ხარისხი, წოდება:   უმაღლესი, იურიდიული: ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა (ორი), დოქტორანტურა - სამართლის დოქტორი, სამართლის მაგისტრი (LL.M., MA)

 

პროფესიული სპეციალიზაცია:              სამართალმცოდნე

 

პროფესიული გამოცდილება:

2016წ. დღემდე: შპს არვატო ცეერემ საქართველოს (arvato CRM Georgia GmbH) დირექტორი

 

2014წ. დღემდე: როდლი და პარტნიორების (Rödl & Partner) უფროსი იურისტი, ადვოკატი

 

2013წ. დღემდე: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (2016 წლის თებერვლამდე - მოწვეული ლექტორი, 2016 წლის თებერვლიდან - ასისტენტი კერძო სამართლის მიმართულებით)

 

2013წ. დღემდე: ა(ა)იპ - დავით ბატონიშვილის სამართლის ინსტიტუტის დირექტორის მოადგილე

 

2012-2013წ. შპს „მეცხრე არხი“, იურიდიული სამსახურის უფროსი, თვითრეგულირების კომისიის თავმჯდომარე

 

2011-2012წ. ა(ა)იპ - ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი, „საჯარო ინფორმაციის მონაცემთა ბაზის“კოორდინატორი

 

სამუშაო ენა: ქართული, გერმანული

 

გამოცდილება როგორც არბიტრი  ----    თანაარბიტრი, ერთპიროვნული არბიტრი

 

ცოდნა  სამართლებრივი სისიტემის:

ქართული

 გერმანული

 

არბიტრთა ასოციაციის წევრი

საქართველოს არბიტრთა ასოციაცია GAA

 

 

2018 წელი. DRC ''დავების განმხილველი ცენტრისა''  და  GIA '' საქართველოს სადაზღვეო კომპანიათა ასოციაციის '' 

კურსი ''სადაზღვეო დავების არბიტრაჟის წესით განხილვის სპეციფიკა

 

 

 

 
უპირატესობები