დავითი თორაძესაცხოვრებელი  ადგილი:       --- ქ. თბილისი

 

მოქალაქეობა:                     ---           საქართველო

 

e-mail:                                                   dtoradze@hotmail.com

 

განათლება, ხარისხი, წოდება --- იურისტი

პროფესიული სპეციალიზაცია

01.2007                 მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდა სამოქ. და ადმინ. სამართლის სპეციალიზაციით.

05.2006                 საგადასახადო სამართლის პროფესიული ტრენინგი.

05.2006                 ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდა სამოქ. სამართლის სპეციალიზაციით.

 

პროფესიული გამოცდილება

05.2015 - დღემდე             შპს „მალიXXI“-ის  დირექტორი. საქმინაობის სფერო: სს „თიბისი ბანკი“–ს ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი უზრუნველყოფა.

01.2015 - დღემდე             სს „თიბისი ბანკი“–ს იურიდიული დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე.

07.2009 – 01.2015              სს „ბანკი კონსტანტა“–ს იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი.

10.2006 – დღემდე             ივ. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციული სამარლის კათედრა, მოწვეული პროფესორი: პოლიციისა და მართლწესრიგის სამართალი, ეკოლოგიური სამართალი, საჯარო სუბიექტების პასუხისმგებლობის სამართალი.

09.2010 - 2011                    ქართულ ამერიკული უნივერსიტეტი (GAU) ლექციათა კურსი საჯარო სამართალში და სამეწარმეო სამართალში.

09.2006 - დღემდე             საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრი,

07.2006 – 07.2009              სს „პროკრედიტ ბანკი“–ს იურიდიული დეპარტამენტის სამართლებრივი უზრუნველყოფის განყოფილების უფროსი. 

 

სამუშაო ენა

ქართული, გერმანული, რუსული

 

გამოცდილება როგორც არბიტრი

 თანაარბიტრი, ერთპიროვნული არბიტრი

 

ცოდნა  სამართლებრივი სისიტემის

საქართველო

 გერმანია
უპირატესობები