ირაკლი კორძახია დროებით მონაცემები არ არის 
უპირატესობები