ამირან მაკარაძე        საცხოვრებელი ადგილი: თბილისი

 • საქართველოს მოქალაქე
 • დაბადების თარიღი – 27 ივნისი, 1987წ.

                  

                                                                                                                                                 

         განათლება   

 • 2017/დან   იურიდიული ფაკულტეტის დოქტორანტი, კერძო სამართალი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის

        თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო;

 • 2015/2013 საერთაშორისო ბიზნეს, საინვესტიციო და სავაჭრო სამართლის მაგისტრი (LLM), ოსლოს

        უნივერსიტეტი, ნორვეგიის სამეფო;  

 • 2010/2009   სამაგისტრო პროგრამა ევროპულ კვლევებში, ტარტუს უნივერსიტეტი, ესტონეთი;
 • 2008/2008 საერთაშორისო გაცვლითი პროგრამა Erasmus Mundus, ალექსანდრეს ტექნოლოგიური

        სასწავლო ინსტიტუტი, თესალონიკი, საბერძნეთი;

 • 2009/2004  სამართალმცოდნეობის ბაკალავრი, ბათუმის შოთა რუსთაველის   სახელმწიფო უნივერსიტეტი,

        ბათუმი, საქართველო.

 

       სამუშაო გამოცდილება 

 • დღემდე-2020/01    იურისტი, საქართველოს თანაინვესტირების ფონდი / შპს „თაბორი რიზორთსი“;
 • დღემდე-2018/02     იურიდიული მრჩეველი, საქართველოსა და აზია–აფრიკის სავაჭრო-სამრეწველო პალატა;
 • დღემდე-2020/07     მედიატორი/კოლექტიური შრომითი დავები, საქართველოს ოკუპირ. ტერიტორიებიდან  

        დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო;                              

 • 2020/01-03/2019    უფროსი იურისტი, სს „სინერჯი კაპიტალი“ [კერძო კაპიტალის ფონდი/ საინვესტიციო

                კომპანია];

 • 2019/03-02/2016     იურისტი, იურიდიული კომპანია “Begiashvili & Co. Limited”;
 • 2019/03-07/2016     იურიდიული მრჩეველი, ჰოლდინგური კომპანია „INVET Group “;
 • 2016/01-2014/08     იურისტი, შპს „აჭარისწყალი ჯორჯია“ [შუახევის ჰიდროელექტროსადგურის პროექტი];                    
 • 2014/05-2013/12     სამართლებრივი ანალიტიკოსი, ნორვეგიის ჰელსინკის კომიტეტი, ოსლო, ნორვეგია;      
 • 2013/07-2012/06     ადვოკატის თანაშემწე, საადვოკატო ბიურო „სპს და პარტნიორები”;
 • 2008/10-2008/06     სამართლებრივი მკვლევარის ასისტენტი, საერთაშორისო და ევროპული სამართლის  ცენტრი,                სალონიკი,საბერძნეთი                    

                                              

 • 2007/02-2006/04     იურიდიული კონსულტანტი/სტაჟიორი საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა

                                     ასოციაციის აჭარის ფილიალი, ბათუმი, საქართველო;

 • 2007/07-03/2007      იურიდიული კონსულტანტი/სტაჟიორი, ადამიანის უფლებათა დაცვის ცენტრი, ბათუმი

                                       საქართველო.

       აკადემიური გამოცდილება

 

 • დღემდე-02/2018    მოწვეული ლექტორი, კურსები: საერთაშორისო საინვესტიციო სამართალი, კომერციული

                                     და საინვესტიციო არბიტრაჟი, შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი (IBSU);

 • 2018/09-2019/06   მოწვეული ლექტორი, საკორპორაციო სამართალი, თბილისის ივანე ჯავახიშვილის

                                     სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;

 • 2017/05- 02/2017    ტრენერი, ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი (GAU);
 • 2017/07 - 09/2016 ლექტორი, საერთაშორისო ბიზნეს-სამართალი, საქართველოს ბიზნესის აკადემია.

 

       ტრენინგ-კურსები და სემინარები

 

 • გადახდისუუნარობის საქმის წარმოებასთან დაკავშირებული პრაქტიკული კურსი, GIZ, EU4Business, 2021;
 • არბიტრთა აკრედიტაციის მოდული I და მოდული II: საქართველოს არბიტრთა ასოციაცია; EU4Business, UNDP in Georgia, 2019 –2020;
 • მედიაციის ტრენინგი, EU4Georgia UNDP Georgia; საქართველოს იურიდიული ფირმების ასოციაცია,2020;
 • ინტელექტუალური საკუთრების სამართალი (ონლაინ კურსი), ინტელექტუალური საკუთრების მსოფლიო ორგანიზაცია (WIPO), საქპატენტი, 2019;
 • საერთაშორისო დავების გადაწყვეტის წესი საერთაშორისო საინვესტიციო შეთანხმებების შესაბამისად, საქართველოს იურიდიული ფირმების ასოციაცია [სიფა/ALFG], 2019;
 • საერთაშორისო ბიზნეს–ტრანზაქციებთან დაკავშირებული დავების გადაწყვეტა,2019;
 • საქართველოს სამოქალაქო სამართლის მნიშვნელოვანი მატერიალური და პროცესუალური საკითხები, საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია, 2018;
 • შრომით-სამართლებრივი დავები, საქართველოს იურიდიული ფირმების ასოციაცია, 2017;
 • სამართლებრივი მართლწერა, ტრენერთა ტრენინგი, საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია,2017;
 • შრომის სამართლებრივი დავების გადაწყვეტა, საქართველოს იურიდიული ფირმების ასოციაცია, 2017;
 • საგადასახადო სამართალი, საქართველოს იურიდიული ფირმების ასოციაცია, 2017;
 • გადახდისუუნარობის სამართალი, საქართველოს იურიდიული ფირმების ასოციაცია, 2016;
 • პარტნიორთა შეთანხმებისა და დირექტორთა პასუხიმგებლობის სამართლებრივი, ფინანსური და საგადასახადო ასპექტები, ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი, თავისუფალი უნივერსიტეტი, 2015;
 • საერთაშორისო საინვესტიციო სამართალი, საზაფხულო სკოლა, ჰელსინკის უნივერსიტეტი, ფინეთი,2014;
 • კომპანიების შერწყმა და გაერთიანება [Mergers and Acquisition], საერთაშორისო საზაფხულო სკოლა, ბილგის უნივერსიტეტი, ELSA Istanbul, თურქეთი, 2013;
 • საერთაშორისო სამართლის სკოლა კომერციულ არბიტრაჟში, ჰ. ჰაინეს უნივერსიტეტი., გერმანია, 2013;
 • ტრენინგი ადამიანის და მოქალაქის უფლებებში, ლიდერთა საერთაშორისო აკადემია, გერმანია,2012;
 • მოლაპარაკებები და კონფლიქტების ტრანსფორმაცია, მშვიდობისა და კონფლიქტების ავსტრიული ცენტრი, ავსტრია, 2012;                
 • იურიდიული კლინიკა, ამერიკის იურისტთა ასოციაცია, საქართველო, 2007.

 

         პუბლიკაციები

 

 • სახელშეკრულებო სტაბილიზაციის მექანიზმები, საერთაშორისო საინვესტიციო ხელშეკრულებებში, ოსლოს უნივერსიტეტი, ოსლო, ნორვეგია, 2014;
 • ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს გადაწყვეტილებების ანალიზი, ალმანახი, საერთაშორისო და ევროპული ეკონომიკური სამართლის ცენტრი, თესალონიკი, საბერძნეთი, 2008.

 

         პროფესიული გაერტიანების  წებრობა და პრო-ბონი საქმიანობა 

 • აკრედიტირებული წევრი /არბიტრი – საქართველოს არბიტრთა ასოციაცია, 2020;
 • გამგეობის წევრი, საქართველოსა და აზია–აფრიკის სავაჭრო პალატა, 2018 წლიდან;
 • გამგეობის წევრი, საქართველოს იურიდიული ფირმების ასოციაცია, 2016 წლიდან;
 • კონტრიბუტორი, Doing Business Annual Report, World Bank Group, 2015 წლიდან;
 • წევრი, საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია, 2012 წლიდან.

 

 

      ენები

         ქართული - მშობლიური;

           ინგლისური/თავისუფლად;

 • რუსული/თავისუფლად [სასაუბრო].უპირატესობები