ნინო კორძაძე 

დაბადების თარღი: 23 თებერვალი, 1976 წელი

საცხოვრებელი ადგილი: თბილისი

მოქალაქეობა : საქართველო

 

განათლება, კვალიფიკაცია,წოდება

ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართალმცოდნეობის სპეციალობით;

2011წ-2012წ წთბილისის ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტი საჯარო სამართლის მიმართულებით;

პროფესიული გამოცდილება

2021- წ ფრიდრიხ ებერტის ფონდის პროექტის ,,სოციალური მუშაობის განვითარების მხარდაჭერის,, ფარგლებში შექმნილი ა(ა)იპ არასამთავრობო ორგანიზაცია ,,სამართლებრივ ინიციატივაში,, 

1018წ -2019 წ იურიდიული კომპანია ,, კუპრაშვილი და ადვოკატები, 

2011 -2014 წლებში ლექტორი, სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ სამართალში ტექნიკურ უნივერსიტეტში

ქართულ-ამერიკულ უნივერსიტეტში

კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტში

ანდრია პირველწოდებულის ქართული უნივერსიტეტში 

2013წ -2014 წ საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სასწავლო ცენტრის ექსპერტი. 

2007წ-2017 წ მოსამართლე, თბილისი სამოქალაქო და ადმინისტრაციული კოლეგიაში ასევე უფლებამოსილება   მოიცავდა გორის, ბათუმის, და თელავის სასამართლოებს. 

2002 წ- 2007 წ საქართველოს უზენაესი სასამართლო- თანაშემწე, ადმინისტრაციულ საქმეთა განმხილველ პალატაში. 

1999 წ -2002 წ თბილისის საოლქო სასამართლო, ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა- სასამართლო სხდომის მდივანი; 

 

ტრენინგები: 

ბიზნესი და სამართლის საერთაშორისო კონფერენცია;

გაეროს რეკომედაციები ბავშვთა უფლებების შესახებ

ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის კონვენციის ფარგლებში

ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრაქტიკა.

2011 წელს მონაწილეობა მაქვს მიღებული ბიზნესი და სამართლის II საერთაშორისო კონფერენციაში;                

              

ენები: ქართული, რუსული, ინგლისური;  

სამართლებრივი სისტემის ცოდნა: საქართველო

არბიტრთა ასოციაციის წევრი : საქართველოს არბიტრთა ასოციაცია GAA

 

 

 

  
უპირატესობები