პრეზენტაცია ''გზა არბიტრაჟისაკენ''2016 წლის 3 ნოემბერს,   დავების განმხილველმა ცენტრმა და საქართველოს ბიზნეს ასოციაციამ გამართა პრეზენტაცია ''გზა არბიტრაჟამდე''   
უპირატესობები