მარიამ ვარდოსანიძე



კანონის უზენაესობის მხარდაჭერა საქართველოში (PROLoG) -აღმოსავლეთ დასავლეთ მართვის ინსტიტუტი

იურიდიული განათლების მრჩეველი








უპირატესობები