ლალი ლაზარაშვილიქ.თბილისი, უნივერსიტეტი ''საქართველო'' პროფესორი.
უპირატესობები